+31 (0) 10 226 39 93

Graaf werkzaamheden

Naast de reguliere graafwerkzaamheden voor lange routes ten behoeve van glasvezeltrajecten of energiekabels zijn de ploegen van OERS BV ervaren op het gebied van graafwerkzaamheden op fabrieksterreinen en rioolwaterzuiveringen.

Terreinen waar men wat meer aandacht moet hebben voor de toegankelijkheid, maar vooral ook met de meestal onbekende ondergrondse infrastructuur.
Jarenlange ervaring en kennis van dit soort terreinen zijn ondergebracht in onze graafploegen.